Lanové centrum Pavouk

Určeno pro lezce od 12 let a 140 cm tělesné výšky.

Lanové centrum je navrženo ve shodě s platnými evropskými normami a ověřeno posouzením shody nezávislou autorizovanou osobou.
Lanové centrum se skládá ze dvou hlavních částí:
1) Trenažéru
2) dvou okruhů Vysokých lanových překážek.
Přehled překážek

První část - Trenažér
Je umístěný v nejnižší části lanového centra (viz obr). Tvoří ho 3 lanové překážky. Umožňuje obsluze lanové dráhy naučit lezce pracovat se systémem sebejištění. Tuto část musí účastník, dle EN ČSN 15567-1 a 2, absolvovat pod vedením instruktora, než se přesune do dalších částí lanového centra.
Druhá část – Vysoké lanové překážky
Tato část je určena pro účastníky od 10 let a dosažené výšky růstu min. 140cm. Vysoké lanové překážky lze absolvovat po zvládnutí práce se systémem sebejištění, pro jehož nácvik slouží trenažér umístěný v první části lanového centra. Nácvik jištění na trenažéru provádí vyškolená obsluha pověřená provozovatelem. Sebejištění je jistící systém, který ovládá účastník sám. Systém je založen na tom, že se účastník oblečený v celotělovém lezeckém úvazku sám jistí k instalovanému jistícímu ocelovému lanu pomocí lezeckého materiálu.
Tento systém je instalovaný a používá se na všech překážkách lanového centra.
Vysoké lanové překážky jsou instalovány do dvou okruhů. Obtížnost lanových překážek obou okruhů dle EN ČSN 15567-1 je střední (modrá).
Okruh 1. – je umístěn ve výšce cca 6m nad zemí. Obsahuje celkem 8 lanových překážek využívajících systém sebejištění (účastníci jsou oblečeni v lezeckém postroji a sami se při lezení jistí pomocí certifikovaného lezeckého materiálu).
Okruh 2. – je umístěn ve výšce cca 9m nad zemí. Obsahuje celkem 8 lanových překážek využívajících systém sebejištění (účastníci jsou oblečeni v lezeckém postroji a sami se při lezení jistí pomocí certifikovaného lezeckého materiálu).

UMĚLÁ LEZECKÁ STĚNA
Lezecká stěna je instalovaná na jedné ze stran věže lanového centra (viz obr). Je určena především po sportovní a rekreační lezení, případně nácvik práce ve výškách. Provoz vyžaduje použití osobních ochranných prostředků a lezeckého materiálu pro jištění lezců. Z hlediska typu jištění je v této části použito vzájemné jištění lezců. Vzájemné jištění spočívá v tom, že je lezec jištěn jednou nebo více dalšími osobami.
Pro opláštění lezecké stěny je použito kompozitových laminátových panelů se strukturou napodobující přírodní skálu.
Technické prametry
Umělá lezecká stěna
Typ zařízení: lezecká stěna dle EN ČSN 12572-1
Aktivní využitá plocha: součást lanového centra
Výška: 11 m
Šířka: 2,5m
Počet lezeckých cest: 2
Maximální počet lezců: 2 lezci
Typ jištění lezců: vzájemné jištění