Linkbuilding

Linkbuilding využívá několika možností pro budování zpětných odkazů na propagované stránky. Zpětné odkazy jsou důležité pro povědomí o stránce, a pro internetové vyhledávače. Ty hodnotí stránku i podle počtu a kvality odkazů, které na ní směřují.
Výměna zpětných odkazů je častá metoda. Jde o získání odkazu protihodnotou. Vy odkážete na web, a daná stránka zase odkáže na vás. Stránka by měla být kvalitní, a tematicky spřízněná, protože jen takový linkbuilding má nějaký význam.

Vhodné metody

Existují různé metody, které linkbuilding využívá. Profesionálové vědí, které z nich jsou vhodné a přínosné právě pro vaše stránky. Je nutno mít dobrou strategii budování odkazů. Záleží také hodně na zaměření webu a konkrétních potřebách.